Программа форума

Ключевые темы

Форум в цифрах

18 лет

Вместе

3000 +

участников из 9 стран

250

спикеров

О форуме

Это крупнейшее ежегодное событие PR-индустрии Казахстана, которое зарекомендовало себя как ключевое событие отрасли, вызывающее интерес профессионалов сферы коммуникаций Казахстана, стран региона, ближнего и дальнего зарубежья.
Форум проходит при поддержке Международной PR-Ассоциации (ICCO) и Национальной Ассоциации по связям с общественностью Республики Казахстан (НАСО РК).
За 18 лет проведения PR-Форума в его работе приняли участие более 3 000 человек, включая 250 спикеров из 9 стран мира.

Ключевые спикеры и модераторы

Асель Караулова

Генеральный директор агентства PG Communications
Председатель Совета НАСО РК, со-основатель клуба PR-шы

Татьяна Шевченко

Директор Службы корпоративных коммуникаций Банк ВТБ Казахстан
Президент клуба «PR-шы»

Айбар Олжаев

Вице-президент Клуба "PR-шы", PR менеджер АО "Казахстанский фонд устойчивости"

Аксулу Сангали

PR консультант

Нұртөре ЖҮСІП

ҚР Парламенті Сенатының депутаты

Бибігүл ЖЕКСЕНБАЙ

Ұлттық құрылтай төрағасының орынбасары, Бас редакторлар клубының президенті.

Болат МҮРСӘЛІМ

«Қазақстан» РТРК Бас редакторы

Гаухар Керимова

Директор по коммуникациям, Jusan bank.

Асель Кужахметова

Руководитель по PR, Көркем Телеком

Шынар Жанибекова

со-основатель клуба «PR-шы», руководитель службы внешних коммуникаций,  Казахстанский фонд устойчивости.

Айжан Хамитова

Коуч, руководитель GR HUB, эксперт в области стейкхолдер - менеджмент

Фатима Косаева

Директор по корпоративным коммуникациям, ERG

Диана Окремова

Директор, Правовой медиа-центр

Алексей Бендзь

Директор по коммуникациям, Digital VenturesDigital Ventures

Алексей Курапов

Руководитель PR, ТОО "Первый Пивзавод"

Татьяна Бендзь

Независимый эксперт

Думан КОЖАХМЕТОВ

СЕО Black&White

Елена Кливец

Руководитель департамента по связям с общественностью ФНБ «Самрук-Казына»

Махаббат Садвакасова

Руководитель по PR, АО «Казпочта», со-основатель онлайн-ресурса «PR-Drive»

Раушан Найзабаева

Советник по внешним коммуникациям, ТОО «Тенгизшевройл»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРЫ 2022

ИНФОПАРТНЕР

ОРГАНИЗАТОРЫ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Принять участие

От имени организационного комитета приглашаем вас и сотрудников вашей компании принять участие в мероприятии «International PR Forum Astana» 23 сентября 2022 года в отеле Hilton Garden Inn Astana (просп. Кабанбай Батыра, 15)

«INTERNATIONAL PR FORUM ASTANA» КОНФЕРЕНЦИЯСЫНА ҚАТЫСУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
Конференция жұмысына отандық және шетелдік компаниялардың басшылары, директорлары, қоғаммен және үкіметпен байланыс жөніндегі бөлімдердің, баспасөз қызметтерінің басшылары не қызметкерлері, мемлекеттік органдардың, білім беру мекемелерінің және басқа да құрылымдардың өкілдері қатыса алады.
Форумға қатысу ақылы:
Тіркелу жарнасының сомасы бір адамға:
 • 40 000 теңге – ұлттық компаниялар, коммерциялық және халықаралық ұйымдардың өкілдері үшін;
 • 20 000 теңге – мемлекеттік мекемелер және дипломатиялық миссия өкілдері үшін;
 • 15 000 теңге – шағын және орта бизнес өкілдері және де жеке тұлғалар үшін;
 • 10 000 теңге – PR пәнінің оқытушылары және студенттер үшін (орындар бар болса).
Осы соманың ішіне кешкі фуршетке қатысу құны кіреді. Бағалар ҚҚС-ын (12%) есепке ала отырып көрсетілген.

Тіркелу жарнасының құнына келесілер кіреді:
 • пленарлық пікірталастарға қатысу
 • шеберлік сабақтарына қатысу
 • кофе-брейктер
 • бизнес-ланч
 • үлестірме материалдар қоржыны
 • кешкі іс-шараға қатысу

1. Қатысушы іс-шараға толығымен немесе ішінара қатыспаған жағдайда тіркелу жарнасы қайтарылмайды.
2. Конференцияға қатысу үшін «Қатысу туралы өтінімді» толтыру қажет. Өтінім әрбір қатысушы үшін жеке-жеке толтырылып, алдын ала Конференция үйлестірушілеріне жіберілуі тиіс.
3. Тіркеу жарнасы қолма-қол ақша немесе қолма-қол ақшасыз есеп айырысу арқылы Ұйымдастырушының есепшотына 100%-дық алдын ала төлем түрінде төленуі тиіс.
4. Тіркелу жарнасы ұйымдастырушының банк шотына түскен соң, қатысушы тіркелген болып есептеледі.
5. Қатысушының тіркелгенін растайтын хат жарна түскеннен кейінгі 3 күн ішінде электрондық поштаға жіберіледі.
6. Бір ұйым атынан 2 адам қатысқан жағдайда 10%-ға шегерім жасалады, 3 және одан көп адам қатысса, шегерім 15%-ды құрайды
7. Тіркеу күні 2022 жылдың 22 қыркүйек аяқталады.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ «INTERNATIONAL PR FORUM ASTANA»
В работе конференции могут принять участие руководители отечественных и иностранных компаний, директоры, начальники или сотрудники отделов связей с общественностью, правительством, пресс-служб, представители государственных органов, образовательных учреждений и других структур.
Участие является платным:
Сумма регистрационного взноса на одного человека составляет:
 • 40 000 тенге – для представителей национальных компаний, коммерческих и международных организаций;
 • 20 000 тенге – для представителей государственных учреждений и дипломатических миссий;
 • 15 000 тенге – для представителей сектора малого и среднего бизнеса, а также физ.лиц;
 • 10 000 тенге – для преподавателей PR-дисциплин и студентов (при наличии мест);
Сумма включает в себя посещение вечернего фуршета. Цены указаны с учетом НДС (12%)

В стоимость регистрационного взноса входят:
 • участие в пленарных дискуссиях
 • посещение мастер-классов
 • кофе-брейки
 • бизнес-ланч
 • пакет раздаточных материалов
 • участие в вечернем мероприятии

1. В случае полного или частичного отсутствия Участника стоимость регистрационного взноса не возвращается.
2. Для участия необходимо заполнить форму "Заявка на участие". Заявка заполняется на каждого участника отдельно и направляется координаторам Конференциии заранее.
3. Оплата регистрационного взноса производится безналичным или наличным расчетом на основании выставленного Организатором счета в виде 100% предоплаты.
4. Участник считается зарегистрированным после поступления регистрационного взноса на банковский счет Организатора.
5. Подтверждение о регистрации отправляется Участнику в течение 3-х дней после поступления взноса по электронной почте.
6. В случае участия 2 человек от одной организации действует скидка 10%, при участии 3 человек и более скидка составляет 15%.
7. Дата закрытия регистрации: 22 сентября 2022 г.

Регистрация

Наши контакты

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, в организационный комитет Форума: Гаухар Токишева тел: +7 (727) 264 67 37 Моб. +7 701 777 9806 e-mail: g.tokisheva@pressclub.kz