speaker-photo

Жазира БАЙДАЛЫ

PR-директор Алматы Менеджмент университета, блогер